2015

Mediatec Broadcast och Mediatec Solutions säljs till NEP (USA)

2014

Flertal tilläggsförvärv i portföljbolagen

2013

Mediatec delas upp i två bolag, Mediatec Broadcast och Mediatec Solutions

2012

Ökat ägande i Mediatec som därmed blir dotterbolag till Stena Adactum

2011

Beslut om investeringsprogram omfattande 2 miljarder sek i Stena Renewable

2010

Förvärv av resterande aktier i Ballingslöv International

2009

Deltagande i Midsonas och Gunnebos nyemissioner

2008

Utköp av Ballingslöv från OMX, Stena Adactums ägande uppgår till 80%
Aktiepost i Gunnebo Industrier avyttras genom Segulahs utköp av bolaget

2007

Försäljning av aktieinnehavet i Oriflame
Förvärv av 45% av Mediatec Group
Avyttring av Gislaved Folie till Surteco Gmbh

2006

Ökat ägande i Ballingslöv, Gunnebo och Gunnebo Industrier
Stena Renewables första vindkraftspark, Fjällberget, sätts i drift

2005

Envac förvärvas från Ratos/3i
Särnotering av Gunnebo Industrier på OMX
Stena Renewable Energy bildas och förvärvar tillstånd för sin första vindkraftspark

2004

Köp av större aktiepost i Oriflame
Förvärv av S-Invest (Blomsterlandet)
Köp av större aktiepost i Wilhelm Sonesson (Midsona)
Aktierna i Song Networks avyttras genom TDCs utköp av bolaget

2003

Deltagande i finansiell omstrukturering av Song Networks

2002

Stena Adactum bildas
Köp av större aktiepost i Ballingslöv International vid börsnotering
Förvärv av Gislaved Folie

 • | 2015 |
 • 2014 |
 • 2013 |
 • 2012 |
 • 2011 |
 • 2010 |
 • 2009 |
 • 2008 |
 • 2007 |
 • 2006 |
 • 2005 |
 • 2004 |
 • 2003 |
 • 2002 |

Stena Adactums historia

Stena Adactum är ett investmentbolag med stort industriellt kunnande och som långsiktigt äger & utvecklar för uthållig värdetillväxt.
Bolaget startades 2002 för att skapa plattformar för nya verksamhetsområden och diversifiera Stenasfären i syfte att bidra till ökad värdetillväxt.