Om oss

Affärsidé

Stena Adactums uppdrag är att som långsiktig investerare bygga nya verksamheter inom Stena genom att förvärva och vidareutveckla bolag med god tillväxt- och lönsamhetspotential.

Vision

Att uppfattas som en eftertraktad ägare som kontinuerligt skapar hög värdetillväxt.

2X5Y

Värdet av investerat kapital skall dubbleras vart femte år.

Värderingar – Stena Adactum är en del av den värdestyrda Stena Sfären

Stena styrs utifrån få men tydliga värderingar. Värderingarna utgör byggstenarna som ligger till grund för all verksamhet inom Stena. De binder samman affärsområdena och utgör en viktig del av den gemensamma kulturen.

 • 1.

  Kundtillfredsställelse

  • Kundens första val
  • Repetitiva affärer
  • Prestationsutbyte
 • 2.

  Kvalitet

  • Ledning
  • Beslut
  • Verksamhet
  • Tillgångar
 • 3.

  Hängivenhet

  • Kompetens
  • Ihärdighet
  • Tydlighet
  • Omtanke
 • 4.

  Innovation

  • Beslutsamhet
  • Energi
  • Kreativitet
 • 5.

  Resultat

  • Affärsmannaskap
  • Tjäna pengar för bolaget
  • Affärsglädje

Huvudstrategi – långsiktigt ägande i bolag

Stena Adactum investerar långsiktigt med ett aktivt ägarskap. Bolagets strategier bygger på sju hörnpelare;

 1. Investeringarna görs utan särskilt branschfokus i framförallt
  svenska bolag med internationell verksamhet.
 2. Investeringar görs primärt i helägda, onoterade företag eller genom betydande ägarandelar i noterade företag.
 3. Investeringarna är långsiktiga utan någon exithorisont.
 4. Genomföra förvärv av bolag baserat på rimliga värderingar.
 5. Stena Adactum utövar ett aktivt ägarskap...
  • Säkerställa en stark och kompetent ledning
  • Etablera styrelse med relevant kompetens
  • Definiera strategier med fokus på tillväxt och lönsamhet
  • Fastställa tydliga mål
  • Etablera Stena Adactums värderingar
  • Aktiv roll utan att blanda sig i ledningens operativa ansvar

  ...för att bygga starka företag med;
  • Kultur som genomsyras av gott affärsmannaskap
  • Stark och kompetent ledning
  • Tydlig vision, affärsid´┐Ż, värderingar och strategi
  • Ledande marknadsposition
  • Engagerad personal
  • Välfungerande styrprinciper
  • Hög operativ effektivitet
  ...som leder till uthålligt god lönsamhet och starka kassaflöden.
 6. Stena Adactum stödjer aktivt tilläggsförvärv och expansionsinvesteringar.
 7. Stena Adactum deltar aktivt i att skapa kostnadseffektiva och professionella interna processer.

Styrelse

 • Dan Sten Olsson

   

 • Anders Jansson

   

 • Håkan Johansson

   

 • Bo Wahlström

   

 • Martin Svalstedt

   

 • Johan Malmquist