Ägarfilosofi

Stena Adactums unikitet

 • 1.

  Vi har ett långsiktigt fokus, riktigt långsiktigt

  Stena Adactum har ingen exithorisont och kan därför planera och investera på lång sikt över flera konjunkturcykler.

 • 2.

  Bolagen ges finansiell styrka

  Stena Adactum har som en del i Stena Sfären hög finansiell styrka, som kommer våra innehav tillgodo både vid förvärvstillfället och vid expansionsfinansiering. Stena Adactum har möjlighet att snabbt skjuta till kapital vid behov.

 • 3.

  Stena är familjeägt

  Den entreprenöriella kulturen och det sinne för affärer som Stena står för är väl lämpat även för andra ägardrivna företag.

 • 4.

  Stenas varumärke och nätverk

  Stenas varumärke och industriella nätverk ger fördelar. Stenasfären har en hög trovärdighet inom såväl finansiella som industriella sammanhang.

Investeringskriterier

Stena Adactum investerar i välskötta och etablerade svenska privatägda och noterade bolag med internationell verksamhet eller potential. Bolagen bör ha en omsättning överstigande 500 MSEK, ett positivt kassaflöde, väletablerad organisation, en bred kundbas och en ledning med dokumenterade meriter.
Marknaden i vilket bolaget verkar skall uppvisa en god och stabil organisk tillväxt och ge möjlighet för tilläggsförvärv.
Bolaget skall ha en ledande position i sin geografi eller nisch och ett starkt varumärke inom denna.

Förutom en sund hållbar affär med potential tittar vi även på ett antal makrotrender av vilka några bör vara uppfyllda.

Läs mer om makrotrender

Stena Adactum investerar inte i:

Bolag inom Stenasfärens nuvarande kärnområden
Uppstartsbolag
"Turn arounds"
Indirekt via fonder eller liknande

Aktivt ägarskap

Vår definition av aktivt ägarskap innefattar att säkerställa en kompetent, stark ledning som leder verksamheten samt att etablera en styrelse med relevant kompetens.

Med insikten om att styrelsen har det yttersta ansvaret ska Stena Adactum som ägare:

 • Ha en styrelseplats som innehas av Stena Adactums ägaransvarige.
 • Som huvudägare, tillsätta professionell styrelse med kompetent styrelseordförande.
 • Ge kompetent stöd till styrelsen inom bolagsstyrning, organisation, finans, strategi samt förvärvsanalys.
 • Definiera strategier för att öka tillväxten.
 • Fastställa tydliga mål som länkas till uppföljningssystem.
 • Etablera Stena Adactums värderingar.