• Mediatec Broadcast förvärvar Filmworks OY (2014-10-13)
  • Midsona förvärvar Soma Nordic AS (2014-12-30)
  • Mediatec Broadcast skriver 4-årigt avtal för produktion av tyska Basketligan (2014-08-01)
  • Gunnebo förvärvar servicebolag inom säkerhet i Mexico (2014-08-29)
  • Envac installerar system vid Hudson Yardsprojektet på Manhattan (2014-07-09)
  • Envac har tilldelats ett kontrakt för mobil sopsug i Stockholms Stad (2014-03-13)
  • Mediatec Broadcast skriver avtal med Red Bull avseende TV-produktion av Österikiska ishockeyligan (2014-02-13)
  • Mediatec Solutions är officiell teknikleverantör till Eurovision Song Contest i Köpenhamn (2014-04-14)
  • Blomsterlandet öppnar butik i Torslanda (2014-01-13)

Stena Sfärens investmentbolag

Stena Adactum är ett investmentbolag som långsiktigt äger och utvecklar företag för uthållig konkurrenskraft. Bolaget startade 2002 för att genom nya verksamhetsområden diversifiera Stena Sfären och bidra till ökad värdetillväxt.

Viktiga händelser

Oktober 2013: Stena Adactum ökar ägandet i Mediatec till 63%.

Oktober 2011: Stena Adactum ökar ägandet i Ballingslöv International AB till 100% I inlösensprocessen som startades i december 2010 har Stena Adctum erhållit förhandstillträdde till samtliga utestående aktier i Ballingslöv International AB