Makrotrender

En makrotrend är en trend som över årtionden förändrar det industriella landskapet eller miljön industrin verkar i.